Reageren

Heeft u nog vragen op het gebied van de Wet WOZ? Leg ze gerust aan ons voor.
De medewerkers van de Servicebalie staan u graag telefonisch te woord. U kunt de servicetelefoon bellen tussen 08.30 en 17.00 uur via 036-5229522.

U kunt via het digitale WOZ-loket bovendien:

Uw taxatieverslag opvragen
Ga naar Taxatieverslag. Vraag het taxatieverslag op. Wanneer u van mening bent dat de gegevens op het taxatieverslag (objectkenmerken en/of vastgestelde waarde) onjuist zijn, dan kunt u bezwaar indienen.

Bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag gemeentelijke belastingen
Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag/beschikking kunt u schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar de Gemeente Zeewolde, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 1, 3890 AA, Zeewolde.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Vraag hiervoor eerst uw taxatieverslag op en klik dan op de knop Bezwaar maken in het menu.
Zorg voor het indienen dat u op de hoogte bent van de informatie. Lees daarvoor de toelichting behorend bij de beschikking. Kijk ook even onder de knoppen Wet WOZ, Vragen en antwoorden en Waardering.